Translations:ReleaseNotes/7.0/61/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Pohitritev: dolgotrajna operacija pri vnašanju seznama z animacijami (tdf#129708; Serge Krot, CIB).
  • Pohitritev: vstopanje v urejevalni način tabele je hitrejše (tdf#120216; Mark Hung).
  • Pohitritev: izboljšana hitrost odpiranja nekaterih vrst datotek PPT (tdf#131496; Miklos Vajna, Collabora).