Translations:ReleaseNotes/7.0/75/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Popravljeno nepotrebno drsenje za nedavne dokumente in predloge v Začetnem središču (tdf#91818; Roman Kuznetsov).
  • Popravljeno nepotrebno drsenje za nedavne dokumente in predloge v praznino pod zadnjo vrstico oglednih sličic v Začetnem središču (tdf#132441; Roman Kuznetsov).