Translations:ReleaseNotes/7.0/76/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • RAND.NV() a RANDBETWEEN.NV(), nevolatilní funkce pro generování náhodných čísel nejsou přepočítány při každém vstupu, na rozdíl od funkcí RAND() a RANDBETWEEN(). tdf#127831 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))