Translations:ReleaseNotes/7.0/76/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • SLUMP.NV() and SLUMPMELLEM.NV() ikke-volatile funktioner til generering af et tilfældigt tal, som ikke genberegnes ved hvert input, sådan som SLUMP() og SLUMPMELLEM() er. tdf#127831 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))