Translations:ReleaseNotes/7.0/91/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Byly přidány nové možnosti konfigurace pro zakázání jednotlivých infobarů. core commit 29575dc6 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
    • V expertní konfiguraci se podívejte na org.openoffice.Office.UI.Infobar
  • Nová možnost konfigurace, která zabraňuje deaktivaci režimu čtení tdf#101652 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
    • V expertní konfiguraci se podívejte na AllowEditReadonlyDocs
  • Nová možnost zakázat otevírání souborů uzamčených jinými uživateli (Samuel Mehrbrodt, CIB)
    • V expertní konfiguraci se podívejte na AllowOverrideLocking