Translations:ReleaseNotes/7.0/92/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vylepšení importního/exportního filtru XLSX

  • Export do XLSX s názvy listů delších než 31 znaků tdf#79998 (Serge Krot, CIB)
  • Export zaškrtávacích políček do XLSX tdf#106181 (Serge Krot, CIB)
  • Vyřešen "invalid content error" při otevření exportovaného XLSX souboru s tvarem tdf#133595 (Serge Krot, CIB)
  • Byl implementován efekt záře na objekty tdf#101181 (Tamás Bunth, Mike Kaganski, Collabora)
  • Byl implementován efekt měkkých okrajů. Více informací v tomto blogovém zápisu tdf#49247 (Mike Kaganski, Collabora)
Měkké okraje na objektu