Translations:ReleaseNotes/7.0/94/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Byla přidána podpora pro velmi velké tabulky (16 miliónů řádků, 16384 sloupců). tdf#50916 (Dennis Francis, Bartosz Kosiorek, Noel Grandin, Caolán McNamara, Mike Kaganski, Michael Meeks, Aron Budea, Eike Rathke)