Translations:ReleaseNotes/7.1/149/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Zdaj lahko izgradite domorodno različico LibreOffice za Windows Arm64. To omogoča navzkrižna gradnja na Windows x64. Gre za razvoj v povojih in znane so nekatere omejitve, dokumentirane v tdf#137143. Posodobljeni so tudi napotki za gradnjo v okoljih Windows na tem wikiju. Dnevna gradnja je na voljo na naslovu https://dev-builds.libreoffice.org/daily/master/