Translations:UI and Help files Content Guide/31/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dette element tillader ændring af indholdet afhængigt af platformen (Windows, Linux eller Mac). Den viste tekst vil være forskellig. Det er ofte indlejret i <switchinline> eller <defaultinline>-elementer. Eksempel: