Translations:UI and Help files Content Guide/49/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dette element har fire attibutter, som ikke skal oversættes:

  • id viser referencen til billedet
  • src viser billedets placering
  • width viser bredden på billedet, den anvendte måleenhed kan være forskellige (fx centimeter), men det har ingen virkning på billedvisningen
  • height viser højden på billedet, også her kan måleenheden være forskellig