Translations:UI and Help files Content Guide/8/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
 • $ og % introducerer det meste af tiden en variabel, som placeres i brugerfladen og ordet eller tallet, som følger $ eller % må ikke oversættes. Eksempler:
%PRODUCTNAME         ''Dette vil vise produktnavnet''
Change object title of %1  ''%1 erstattes af objektnavnet''
Internal error $(ARG1).   ''$(ARG1) erstattes af nummeret på den interne fejlkode''