Translations:Videos/6.3 New Features Script/13/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. Automatické opravy byly upraveny tak, aby rozpoznávaly slova začínající malým písmenem. Pokud je napíšete na začátku věty, Writer se nebude pokoušet je opravit.