Translations:Videos/6.3 New Features Script/15/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. Změnily se karty sešitu, aby byly výraznější.