Translations:Videos/6.3 New Features Script/18/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. Přepracované dialogové okno Data > Statistika > Vzorkování nabízí další možnosti: „s opakováním“ a „zachovat pořadí“.