Translations:Videos/6.3 New Features Script/7/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. Dokumenty nyní můžete redakčně upravovat, pokud je potřebujete anonymizovat nebo z nich odstranit jiné citlivé informace. To ulehčí práci podnikům a organizacím, jejichž výstupy se řídí určitými předpisy. Otevřete dokument a v nabídce zvolte Nástroje > Redakčně upravit. Poté stačí pomocí nástrojů požadované informace skrýt a pak už můžete dokument exportovat nebo sdílet.