Translations:Videos/6.4 New Features Script/15/ca

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. A més a més, és més senzill treballar amb cel·les amb enllaços, i el rendiment és millor quan obriu fulls de càlcul amb molts comentaris, estils i canvis en seguiment.