Translations:Videos/6.4 New Features Script/15/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. Rovněž je snadnější pracovat s buňkami s hypertextovými odkazy a zrychlila se práce se sešity obsahujícími mnoho komentářů, stylů a sledování změn.