Translations:Videos/6.4 New Features Script/16/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. Nová volba „Konsolidovat text“ v nabídce Tvar zkombinuje vybraná textová pole do jediného. To je užitečné při zpracovávání importovaného PDF, kdy se text rozpadne na mnoho polí.