Translations:Videos/6.4 New Features Script/20/ca

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  1. Finalment, en treballar amb fulls de càlcul, la barra lateral us forneix una àmplia varietat de funcionalitats per a modificar els diagrames seleccionats.