Translations:Videos/6.4 New Features Script/4/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. U náhledů na úvodní obrazovce se nově zobrazuje ikona, která udává, o jaký typ dokumentu se jedná.