Translations:Videos/6.4 New Features Script/7/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  1. Znatelně se zlepšila kompatibilita s formáty Microsoft Office, zejména u souborů DOCX, PPTX a XML Excelu 2003.