Translations:Videos/7.0 New Features Script/12/pl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Numeracja listy z wiodącymi zerami dla zachowania spójności