Translations:Videos/7.0 New Features Script/13/pl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Ulepszone wstawianie poprawnych cudzysłowów i apostrofów