Translations:Videos/7.0 New Features Script/19/pl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Można teraz generować pliki PDF większe niż 200" / 500 cm