Translations:Videos/7.0 New Features Script/20/pl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Dziękujemy wszystkim naszym certyfikowanym programistom i wolontariuszom ze społeczności za ich pracę nad tym wydaniem!