Translations:Videos/7.0 New Features Script/7/pl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Efekty blasku i miękkiej krawędzi obiektów