Translations:Videos/Become a member script/14/nb

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dette er det viktigste, fordi noen ganger blir folk redde og tenker - "Hvorfor skal jeg ta del her når jeg hverken er utvikler, eller ekspertbruker?"