Translations:Videos/Become a member script/17/sq

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kështu ju mund t'i bashkoheni komunitetit thjesht për të thënë: "hej, pse nuk përgatisim një banderolë për ta treguar nëpër plazh, për shembull! " Pse jo?