Translations:Videos/Become a member script/5/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Členové nadace TDF jsou z celého světa a přispívají časem, úsilím a dovednostmi, ať už na dobrovolném nebo placeném základě.