Translations:Videos/Become a member script/5/sq

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Anëtarët e TDF ndodhen në të gjithë botën dhe kontribuojnë me kohën, mundin dhe aftësitë e tyre, qoftë në baza vullnetare apo me pagesë.