Translations:Videos/Become a member script/6/nb

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Alle medlemmer er likestilt, og de kommer fra forskjellige vilkår og steder. Alt i alt noe som The Document Foundation nyttegjør seg for å hente ut talent, erfaring og idéer.