Translations:Videos/Become a member script/6/sq

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Të gjithë anëtarët janë të barabartë dhe duke ardhur nga mjedise dhe vendndodhje të ndryshme, ata të gjithë i mundësojnë Fondacionit të Dokumentit një set të pasur me talent, eksperiencë dhe ide.