Translations:Videos/Become a member script/7/nb

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Såvell som å vise engasjement ovenfor målene til The Document Foundation; i det å bidra sin tid og energi, kan medlemmer også stemme i utvelgelsen av styret.