Translations:Videos/Become a member script/7/sq

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Gjithashtu duke treguar angazhim ndaj qëllimeve të Fondacionit të Dokumentit dhe duke kontribuar me kohë dhe mund, anëtarët mund të votojnë për Bordin e Drejtuesve.