Translations:Videos/Become a member script/8/sq

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Për arsye se Bordi trajton planifikimin strategjik dhe shpërndarjen e fondeve në Fondacionin e Dokumentit, ky proces votimi është i rëndësishëm.