User:Lviktoria

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

A LibreLogo a LibreOffice Writer kiegészítője, amelynek segítéségével vektorgrafikus ábrákat rajzolhatunk egyszerű Logo utasítások segítségével. Ezt a fajta rajzolási módot teknőcgrafikának is nevezik, ugyanis az utasítások segítségével egy teknőcöt irányítunk a képernyőn (A LibreLogo esetében egy nyilat). A teknőcnek van egy tolla, amely nyomot hagy ezáltal készülnek el az utasítások hatására a rajzaink.

LibreLogo eszköztár

Az eszköztár a Nézet/Eszköztárak/Logo menü kiválasztásával jeleníthető meg a LibreOffice Writer-ben. Nyolc ikont és egy beviteli mezőt tartalmaz (parancssor). Az ikonok hatására a teknőcöt jelképező nyíl az alábbi tevékenységeket hajtja végre.

A parancssorba írható megfelelő utasításokat az ikon melletti félkövér szöveg jelenti, Enter billentyű lenyomásakor az utasítás automatikusan végrehajtódik.

Elore.jpg ELŐRE 10: a teknőc előre megy 10 pontnyit.
Hatra.jpg HÁTRA 10: a teknőc hátra megy 10 pontnyit.
Balra.jpg BALRA 15: a teknőc balra fordul 15°-ot.
Jobbra.jpg JOBBRA 15: a teknőc jobbra fordul 15°-ot.
Inditas.jpg A dokumentumba írt programkód végrehajtását eredményezi.
Leallitas.jpg A futó program leállását eredményezi.
Haza.jpg HAZA: a teknőc a kiinduló pozícióba kerül (lap közepére) és visszanyeri a kezdőbeállításait (tollállapotait).
Torolkep.jpg TÖRÖLKÉP: letörli a lapról a rajzolt alakzatokat (a szöveget nem).

Teknőc mozgató utasítások

Az utasításokat írhatjuk az eszköztár parancssorába, vagy magába a szöveges dokumentumba. Az utóbbi esetben az utasítások végrehajtatásához az eszköztár Inditas.jpg ikonjára kell kattintanunk. Majdnem minden utasításnak van rövidített változata is, ezeket az utasítás mellett zárójelben jeleztük.

ELŐRE szám (E szám)

Az ELŐRE utasításnak egy paramétere van, amellyel megadhatjuk, hogy mennyit haladjon a teknőc előre (a nyíl irányába) a képernyőn. A paramétert különböző mértékegységekben is megadhatjuk.

Példák:

ELŐRE 100  ;A teknőc 100 pontnyit előre halad a képernyőn.
ELŐRE 100
ELŐRE 100pt ;A teknőc 100 pontnyit előre halad a képernyőn.
ELŐRE 3cm  ;A teknőc 3 cm-t előre halad a képernyőn.
ELŐRE 30mm  ;A teknőc 30 mm-t előre halad a képernyőn.
ELŐRE 1"   ;A teknőc 1 hüvelyket (1 hüvelyk = 2,54 cm) előre halad a képernyőn.

HÁTRA szám (H szám)

A HÁTRA utasításnak egy paramétere van, amellyel megadhatjuk, hogy mennyit haladjon a teknőc hátra (a nyíl irányával ellentétesen) a képernyőn. A paramétert különböző mértékegységekben is megadhatjuk.

Példák:

HÁTRA 100  ;A teknőc 100 pontnyit hátra halad a képernyőn.
HÁTRA 100
HÁTRA 100pt ;A teknőc 100 pontnyit hátra halad a képernyőn.
HÁTRA 3cm  ;A teknőc 3 cm-t hátra halad a képernyőn.
HÁTRA 30mm  ;A teknőc 30 mm-t hátra halad a képernyőn.
HÁTRA 1"   ;A teknőc 1 hüvelyket (1 hüvelyk = 2,54 cm) hátra halad a képernyőn.

JOBBRA szám (J szám)

A JOBBRA utasításnak egy paramétere van, amellyel megadhatjuk, hogy mennyit forduljon a teknőc jobbra, a forgás mértékegysége is többféle lehet.

Példák:

JOBBRA 90  ;A teknőc jobbra fordul 90 fokot.
JOBBRA 90°  ;A teknőc jobbra fordul 90 fokot.
JOBBRA 3ó  ;A teknőc jobbra fordul 90 fokot (3 órányit fordul).

BALRA szám (B szám)

A BALRA utasításnak egy paramétere van, amellyel megadhatjuk, hogy mennyit forduljon a teknőc balra , a forgás mértékegysége is többféle lehet.

Példák:

BALRA 90  ;A teknőc balra fordul 90 fokot.
BALRA 90°  ;A teknőc balra fordul 90 fokot.
BALRA 3ó  ;A teknőc balra fordul 90 fokot (3 órányit fordul).

A fenti négy utasítás segítségével már készíthetünk egyszerű alakzatokat:

ELŐRE 50
JOBBRA 30
ELŐRE 50
JOBBRA 120
ELŐRE 50
JOBBRA 30
ELŐRE 50
JOBBRA 90
ELŐRE 50
JOBBRA 90
Haz.jpg

Toll tulajdonságok

A teknőc tolla alapesetben fekete színű és 0,5 pont vastagságú vonalat húz, de ezeket és más tulajdonságokat is megváltoztathatunk az alábbi utasításokkal.

TOLLATFEL (TF)

A TOLLATFEL utasítás segítségével úgy mozgathatjuk a teknőcöt, hogy ne hagyjon nyomot a képernyőn.

TOLLATLE (TL)

A felemelt tollú teknőcöt a TOLLATLE paranccsal tudjuk újra rajzolásra bírni.

Példa:

ELŐRE 20
TOLLATFEL
ELŐRE 20
TOLLATLE
ELŐRE 20
Tollatfel.jpg

TOLLVASTAGSÁG szám (TV szám)

A teknőc által húzott vonal vastagságát a rajzolás előtt a TOLLVASTAGSÁG utasítással állíthatjuk be, a parancs utáni paramétert az ELŐRE, HÁTRA utasításoknál már említett mértékegységekben lehet megadni.

Példa:

TOLLVASTAGSÁG 8mm
ELŐRE 30
TOLLVASTAGSÁG 4mm
ELŐRE 20
TOLLVASTAGSÁG 2mm
ELŐRE 10
Tollvastagsag.jpg

TOLLSZÍN "szín" (TSZ "szín")

A teknőc által húzott vonal színét szintén a rajzolás előtt kell beállítani, a TOLLSZÍN utasítással és utána a megfelelő szín megadásával tehetjük ezt meg. 25 színt a nevük idézőjelek közötti leírásával adhatjuk meg, ha ezektől különböző színt szeretnék használni, akkor ismernünk kell a szín RGB kódját, azaz a piros,kék és zöld összetevőjét, a kódot listával vagy hexadecimális formában is megadhatjuk.

Színek:

Szinek.jpg

Példák:

TOLLVASTAGSÁG 5
TOLLSZÍN „piros”   ;tollszín pirosra állítása
ELŐRE 50
Tollszin1.jpg
TOLLVASTAGSÁG 5
TOLLSZÍN [255, 0, 0] ;tollszín pirosra állítása listával
ELŐRE 50
Tollszin1.jpg
TOLLVASTAGSÁG 5
TOLLSZÍN 0xff0000  ;tollszín pirosra állítása hexadecimális formában
ELŐRE 50
Tollszin1.jpg

TÖLT

A TÖLT utasítás hatására a teknőc lezárja az addig rajzolt töröttvonalat (azaz összeköti a kinndulási pontot a végponttal), majd az aktuális töltőszínnel kitölti a töröttvonal belsejét.

Példa:

ELŐRE 50
JOBBRA 150
ELŐRE 100
BALRA 150
ELŐRE 100
JOBBRA 150
ELŐRE 50
TÖLT
Tölt.png

ZÁR

A ZÁR utasítás hatására a teknőc lezárja az addig rajzolt töröttvonalat (azaz összeköti a kiindulási pontot a végponttal), erre akkor lehet szükség, ha egy kitöltetlen törött vonal rajzolása után egy új kitöltött alakzatot kívánunk rajzolni.

Példa:

ELŐRE 50
JOBBRA 150
ELŐRE 100
ZÁR
BALRA 150
ELŐRE 100
JOBBRA 150
ELŐRE 50
TÖLT
Zar.png

TÖLTŐSZÍN "szín" (TLSZ "szín")

Az alakzat kitöltése előtt megadhatjuk a kitöltés színét a TÖLTŐSZÍN utasítás és a megfelelő szín megadásával. A színeket a TOLLSZÍN utasításnál már megismert formákban állíthatjuk be.

Példa:

ELŐRE 50
JOBBRA 120
ELŐRE 50
TÖLTŐSZÍN „ibolya”
TÖLT
Toltoszin.png

Kész alakzatok

A teknőc nem csak vonalakat, hanem néhány alakzatot is tud rajzolni.

NÉGYZET szám

A NÉGYZET utasítás hatására a paraméterként megadott számnak megfelelő oldalhosszúságú kitöltött négyzetet rajzol a teknőc. A teknőc a négyzet rajzolása előtt és után ugyanott helyezkedik, mégpedig a négyzet közepén. Az oldalhosszúságot az ELŐRE, HÁTRA utasításoknál már megbeszélt mértékegységekkel adhatjuk meg.

Példa:

NÉGYZET 3cm
Negyzet.png

TÉGLALAP [szam, szam]

A TÉGLALAP utasítással kitöltött téglalapot rajzoltathatunk a teknőccel. A téglalap oldalhosszait egy két elemű listával tudjuk megadni. A teknőc a téglalap rajzolása előtt és után ugyanott helyezkedik, mégpedig a téglalap közepén. Az oldalhosszúságok az ELŐRE, HÁTRA utasításoknál már megbeszélt mértékegységekkel adhatóak meg.

Példa:

TÉGLALAP [3cm, 2cm]
Teglalap.png

KÖR szám

A KÖR utasítás hatására a paraméterként megadott számnak megfelelő átmérőjű kitöltött körtrajzol a teknőc. A teknőc a körrajzolása előtt és után ugyanott helyezkedik, mégpedig a kör közepén. Az átmérő méretét az ELŐRE, HÁTRA utasításoknál már megbeszélt mértékegységekkel adhatjuk meg.

Példa:

KÖR 3cm
Kor.png

ELLIPSZIS [szam, szam]

Az ELLIPSZIS utasítással kitöltött ellipszist rajzoltathatunk a teknőccel. A ellipszis tengelyeinek hosszát egy két elemű listával tudjuk megadni. A teknőc az ellipszis rajzolása előtt és után ugyanott helyezkedik, mégpedig a ellipszis közepén. A tengelyhosszakat az ELŐRE, HÁTRA utasításoknál már megbeszélt mértékegységekkel adhatjuk meg.

Példa:

ELLIPSZIS [3cm, 2cm]
Ellipszis.png

Programvezérlés

ISMÉTLÉS szám [ utasítások ] (ISM szám [ utasítások ])

Sok alakzatnál előfordul, hogy vannak ismétlődő motívumok, az ezek közötti könnyebb kiigazodás érdekében lehetőségünk van az utasításokat egymás után többször végrehajtani. Erre az ISMÉTLÉS paranccsal van módunk, az utasítás után meg kell adnunk egy számot (hogy hányszor akarunk ismételni), valamint [ ] között azon utasításokat, amelyeket ismételni szeretnénk. Fontos, hogy az utasításokat szóközzel válasszuk el a []-től, ezáltal különbözteti meg ezt a kódrészletet, a korábban, már a színeknél, téglalapnál, ellipszisnél is használt listáktól.

Példa:

TÖLTŐSZÍN „arany”
ISM 6 [ KÖR 20 TF JOBBRA 60 ELŐRE 20 TL ]
Ismetles.png

ELJÁRÁS név ... VÉGE

Készíthetünk saját utasításokat is, azaz megtaníthatjuk a teknőcöt a négyzet, téglalap, kör és ellipszisen kívül újabb alakzatok rajzolására is. A megtanítani kívánt utasításokat az ELJÁRÁS és a VÉGE parancsok közé kell írnunk, az ELJÁRÁS parancs után pedig meg kell adnunk egy nevet, amely ennek hatására egy új utasítás lesz és a kívánt alakzatot rajzolhatjuk meg vele.

Példa:

ELJÁRÁS virág
  TÖLTŐSZÍN „arany”
  ISM 6 [ KÖR 20 TF JOBBRA 60 ELŐRE 20 TL ]
VÉGE

Ha most futtatjuk a programunkat, akkor azt tapasztaljuk, hogy a teknőc nem csinál semmit, ugyanis a teknőc ugyan már tud virágot rajzolni, de ezt akkor teszi csak meg, ha utasítjuk rá az eljárás nevének megadásával:

virág
Ismetles.png