Documentation/Calc Functions/BITXOR

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/BITXOR and the translation is 100% complete.

Other languages:
dansk • ‎English

Funktionsnavn:

BITXOR

Kategori:

Matematisk

Resume:

Returnerer et bitvis logisk "eksklusivt or (eller)" af parametrene. Enhver bit-position returneeres som 1, hvis værdierne af parametrene på denne bit-position ikke er ens; med andre ord: hvis den ene værdi er 0 og den anden er 1.

Syntaks:

BITXOR(tal 1; tal 2)

Returnerer:

Returnerer et positivt heltal.

Argumenter:

Tal 1 og tal 2 er positive heltal mindre end 2 ^ 48 (281.474.976.710.656).

  • Hvis ét af argumenterne er et decimaltal, tages der hensyn til dets gulvværdi.
  • Hvis ét af argumenterne er mindre end 0, returnerer BITXOR fejlkoden Err:502.
  • Hvis ét af argumenterne er ikke er et heltal eller er større end (2^48)-1, returnerer BITXOR fejlkoden Err:502.

Yderligere oplysninger:

Ingen

Eksempler:

Formel Beskrivelse Returnerer
=BITXOR(6;10) 6 er binært 0110 og 10 er binært 1010, så
(0110 ^ 1010 = 1100)
12 (1100)
=BITXOR(6,123;10) der tages hensyn til gulvværdien af 6,123, så 6 er binært 0110 and 10 er binært 1010, så
(0110 ^ 1010 = 1100)
12 (1100)
=BITXOR(123;156) 123 er binært 01111011 og 156 er binært 10011100, så
(0110 ^ 1010 = 11100111)
231 (11100111)
=BITXOR(123; 2^48 + 5) argumentet tal 2 er større end 2^48, hvorfor det returnerer en fejlkode Err:502
=BITXOR(123; -5) argumentet tal 2 er negativt, hvorfor det returnerer en fejlkode Err:502
BITXOR-eksempel, der viser, at hvis begge tal har 1 på en position, vil funktionen returnere 1 på den position.

Beslægtede LibreOffice-funktioner:

XOR

BITOR

BITAND

ODF standard:

Section 6.6.6, part 2

Tilsvarende Excel-funktioner:

BITXOR