Documentation/Calc Functions/DMIDDEL

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/DAVERAGE and the translation is 100% complete.

Other languages:
dansk • ‎English

Funktionsnavn:

DMIDDEL

Kategori:

Database

Resume:

DMIDDEL returnerer middelværdien af alle celler (felter) i alle rækker (databaseposter), som matcher de specifikke søgekriterier.

Syntaks:

DMIDDEL(database; databasefelt; søgekriterier)

Returnerer:

Returnerer en reel værdi ved at beregne middeltallet af alle celler i databasen, der opfylder søgekriterier i det givne databasefelt.

Argumenter:

Database er det celleområde, der definerer databasen.

Databasefelt bestemmer den kolonne, funktion opererer på, efter at den første parameters søgekriterier er anvendt. og datarækkerne er udvalgt. Det er ikke relateret til selve søgekriteriet. Som database-parameter kan du indsætte en reference til en overskriftscelle eller et tal begyndende med 1 for bestemme kolonnen inden for databaseområdet. Til at henvise til en kolonne ved hjælp af det udtrykkelige navn på kolonneoverskriften, sætter du anførselstegn omkring kolonneoverskriften.

Søgekriterier er det celleområde, der indeholder søgekriterierne. Hvis du skriver flere søgekriterier i række forbindes de med OG. Hvis du skriver kriterierne i forskellige rækker forbindes de med ELLER. Tomme celler i søgekriterie-området ignoreres.

Vælg Funktioner > Indstsillinger > LibreOffice Calc > Beregn for at definere, hvordan LibreOffice Calc opfører sig under søgning efter identiske elementer.

Se også the wikisiden (på engelsk) Conditional Counting and Summation (om betinget optælling og opsummering).

Under parameteren 'databasefelt kan indsætte en reference til en til en overskriftscelle et et tal, begyndende med 1, for at bestemme kolonnen inden for database-området. For at henvise til en kolonne ved hjælp af navnet på udtrykt kolonne-overskrift sætter du anførselstegn omkring kolonne-overskriften.

Yderligere oplysninger:

Kategorien Database kan forveksles med en database, der er integreret i LibreOffice. Der er imidlertid ingen forbindelse mellem en database i LibreOffice og kategorien Database i LibreOffice Calc.

Søgningen undsestøtter jokertegn eller regulære udtryk. Når regulære udtryk er aktiveret, kan du for eksempel indtaste "alle.*", for at finde den første forekomst af "all" fulgt af vilkårlige tegn. Hvis du vil søge efter en tekst, der også er et regulært udtryk, skal du enten sætte tegnet "\" foran hvert tegn eller indramme teksten med \Q...\E. Du kan slå den automatiske evaluering af jokertegn eller regulære udtryk til og fra under Funktioner > Indstillinger > LibreOffice Calc > Beregn.

Gnome-dialog-warning.svg

Warning:
Når du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er søgekriterie-strenge, som repræsenterer et regulært udtryk, er det første forsøg at konvertere streng-kriterier til tal. et ".0" konverteres for eksempel til 0.0 osv. Hvis det lykkes, bliver matchet ikke et match med et regulært udtryk, men et numerisk match. Hvis du imidlertid skifter til en lokalisering, hvor decimal-skilletegnet ikke er punktum, fungerer den konverteringen af det regulære udtryk. For at gennemtvinge evalueringen af det regulære udtryk i stedet for et numerisk udtryk, bruger du udtryk, som ikke kan fejlfortolkes som numeriske udtryk, som fx. ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Eksempler:

Disse data bruges i nogle af funktionsbeskrivelsens eksempler:

Området A1:E10 oplister de børn, der er inviteret til Jens' fødselsdag. For hvert af dem gives disse oplysninger: kolonne A viser navnet, B årgangen, derefter alder i år, afstand til skolen i meter og vægt i kg.


lists the children invited to Joe's birthday party. The following information is given for each entry: column A shows the name, B the grade, then age in years, distance to school in meters and weight in kilograms.

A B C D E
1 Navn Årgang Alder Afstand til skolen Vægt
2 Anders 3 9 150 40
3 Bettina 4 10 1000 42
4 Carl 3 10 300 51
5 Daniel 5 11 1200 48
6 Eva 2 8 650 33
7 Frank 2 7 300 42
8 Grete 1 7 200 36
9 Henry 3 9 1200 44
10 Irene 2 8 1000 42
11
12
13 Navn Årgang Alder Afstand til skolen Vægt
14 >600
15
16 DTÆL 5


Formel Beskrivelse Returnerer
=DMIDDEL(A1:E10;D1;A13:E14) gennemsnitlig afstand til skolen, hvor afstanden er større end 600 1010
=DMIDDEL(A1:E10;"Vægt";A13:E14) gennemsnitsvægt for de elever, der har mere end 600 m til skolen 41,8

I række 14, under Alder, prøver du at indtaste 7, 8, 9 osv. ét tal ad gangen. Gennemsnitsvægten, afstanden til skolen for alle børn med den bestemte alder og mere end 600 m til skole vises for de samme formler som ovenfor.

Beslægtede LibreOffice-funktioner:

MIDDEL

TÆL

DTÆLV

DSUM

ODF standard:

DAVERAGE

Tilsvarende Excel-funktioner:

DMIDDEL