Documentatie/Calc-functies/IMCOT

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/IMCOT and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  C.COT

  Categorie:

  Invoegtoepassing

  Samenvatting:

  Berekent de trigonometrische cotangens van een complex getal. De cotangens is de reciproke van de tangens.

  Syntaxis:

  C.COT(Complex getal)

  Retourneert:

  Retourneert een tekenreeks die het complexe getal geeft dat de cotangens is van het complexe getal dat als argument is doorgegeven.

  Argumenten:

  Complex getal is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens) die een complex getal vertegenwoordigt in de vorm a+bi of a+bj, of een verwijzing naar een cel die die tekenreeks bevat, waarvan de cosinus valt te bepalen. a en b zijn reële getallen.

  • Als Complex getal geen denkbeeldig deel heeft (b gelijk aan 0), kan het reële deel worden doorgegeven aan C.COT als een getal in plaats van als een tekenreeks.
  • Als Complex getal geen geldig complex getal is, retourneert C.COT als fout Ongeldig argument (Fout:502).

  Aanvullende details:

  Details specifiek voor de functie C.COT

  Voor een complex getal van de vorm a+bi implementeert IMCOT de volgende vergelijking:

  Vergelijking voor de functie C.COT

  C.COT bepaalt echter of b=0 en retourneert in dit geval eenvoudig COS(a).


  Algemene informatie over het omgaan met complexe getallen door Calc

  Note pin.svg

  NB:
  Voor het gemak wordt de informatie in dit subgedeelte herhaald op alle pagina's die functies beschrijven die complexe getallen manipuleren.

  • Een complex getal is een getal dat kan worden uitgedrukt in de vorm a+bi, waarbij a en b reële getallen zijn en i een symbool is voor de denkbeeldige eenheid, zodanig dat i2=−1. a staat bekend als het reële deel van het complexe getal en b staat bekend als het imaginaire deel ervan.
  • In sommige disciplines kan het gebruik van i om de denkbeeldige eenheid aan te duiden ongewenst zijn en in dergelijke gevallen kan het symbool j in plaats daarvan worden gebruikt. De functies die Calc biedt om complexe getallen te verwerken, kunnen i of j gebruiken.
  • Bezoek voor aanvullende algemene achtergrondinformatie, Wikipedia's Complex number pagina.
  • Binnen Calc wordt een complex getal weergegeven als een tekenreeksuitdrukking in de vorm "a+bi" of "a+bj", waarbij a en b reële getallen zijn. Als het complexe getal een reëel getal is (b=0), kan het worden weergegeven als een tekenreeksuitdrukking of een numerieke waarde. Complexe getallenreeksexpressies mogen geen spatietekens bevatten. Voorbeelden van geldige complexe Calc-getallen zijn "2", -6, "2+3i", "3j", "12.34+56.78i" en "1e+23-1e-22j". Calc zou de strings "1+j2", "i+1" en "i+j" niet herkennen als geldige complexe getallen.
  • De weergave van de complexe getallen in strings kan tot 15 significante cijfers hebben en indien nodig wordt automatisch een wetenschappelijke opmaak gebruikt (ga naar Wikipedia's Scientific notation pagina voor meer informatie). Het decimale scheidingsteken in complexe getalreeksexpressies is altijd een punt, ongeacht de landinstelling.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =C.COT("1.2-3.4j") Hier berekent de functie de cotangens van een complex getal dat reële en imaginaire delen heeft die niet nul zijn. 0.0015021589255484+0.998357637173032j
  =C.COT("-i") Hier berekent de functie de cotangens van een complex getal dat geen reëel deel heeft. Het resultaat heeft geen echte rol. 1.31303528549933i
  =C.COT(-1) Hier berekent de functie de cotangens van een complex getal dat geen imaginair deel heeft. Het resultaat heeft geen denkbeeldig deel. −0,642092615934331
  =C.COT(F1) waarbij cel F1 het complexe getal 2-3j bevat. Hier berekent de functie de cotangens van een complex getal dat in een cel wordt ingevoerd. -0.00373971037633696:+0.996757796569358j

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  C.COS

  C.COSEC

  C.SEC

  C.SIN

  C.TAN

  ODF standaard:

  Section 6.8.9, part 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  IMCOT