Documentation/Calc Functions/MAFRUND

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/MROUND and the translation is 100% complete.

Other languages:
dansk • ‎English

Funktionsnavn:

MAFRUND

Kategori:

Matematisk

Resume:

Returnerer et tal afrundet til det nærmeste multiplum af et andet tal.

Syntaks:

MAFRUND(tal; multiplum)

Returnerer:

Returnerer tallet afrundet til det nærmeste multiplum af multiplet.

Argumenter:

Tallet er et reelt tal, eller en reference til en celle, der indeholder det tal, som skal afrundes til det nærmeste multiplum af multiplet.

Multiplum er et reelt tal eller en reference til den celle, der indeholder det tal, som tallet skal afrundes til det nærmeste heltalsmultiplum af.

  • I det tilfælde, at tallet er negativt, inddrages dets absolutte værdi i udvælgelsen af multiplum, hvorefter fortegnet multipliceres til resultatet.
  • Multiplets fortegn ignoreres.
  • I det tilfælde, at tallet er lige nær på to på hinanden følgende multipla af multiplet, dvs. ligger midt imellem, så returneres multiplet med den højeste absolutte værdi af funktionen.

Yderligere oplysninger:

En alternativ implementering kunne være multiplm * AFRUND(tal/multiplum).

Eksempler:

Formel Beskrivelse Returnerer
=MAFRUND(15,5;3) afrunder 15,5 til nærmeste multiplum af 3, dvs. 15,5 er nærmere på 15 (= 3*5) end på 18 (= 3*6) 15
=MAFRUND(1,4;0,5) afrunder 1,4 til nærmeste multiplum af 0,5, dvs. 1,4 er nærmere på 1,5 (= 0,5*3) end på 1,0 (= 0,5*2) 1,5
=MAFRUND(11;2) afrunder 11 til nærmeste multiplum af 2, dvs. 11 er lige så tæt på 12 (= 2*6) som på 10 (= 2*5), altså tages den højeste værdi 12
=MAFRUND(-11;2) afrunder -11 to til nærmeste multiplum af 2, men -11 er lige så tæt på -12 (= 2*-6) aom på 10 (= 2*-5), altså tages den højeste værdi -12
=MAFRUND(-11;-2) afrunder -11 til nærmeste multiplum af 2 og ignorerer fortegnet -12
=MAFRUND(11;-2) afrunder 11 til nærmeste multiplum af 2 og ignorerer fortegnet 12

Beslægtede LibreOffice-funktioner:

AFRUND

ODF standard:

Section 6.17.4, part2

Tilsvarende Excel-funktioner:

MAFRUND