Documentation/Calc Functions/NOT

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/NOT and the translation is 46% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  NOT

  Kategorie:

  Logické

  Shrnutí:

  Determines the logical complement or negation of a Boolean value, reversing true values to false and false values to true.

  Syntaxe:

  NOT(Logická hodnota)

  Vrátí:

  Vrátí buď TRUE (1) nebo FALSE (0), čímž poskytne logický doplněk zadané logické hodnoty.

  Argumenty:

  Logical Value is an expression, or a reference to a cell containing an expression, that can be evaluated to a logical value TRUE or FALSE. If Logical Value is evaluated to a number instead of a logical value, then the value 0 (zero) is treated as FALSE, while any non-zero numeric value is treated as TRUE.

  • If Logical Value cannot be evaluated as a logical value, then NOT reports a #VALUE! error.

  Další detaily:

  Obecné informace o logických funkcích v Calcu

  Note pin.svg

  Poznámka:
  Informace v této podkapitole se pro větší pohodlí opakují na všech stránkách popisujících logické funkce programu Calc.

  Calc používá čísla 0 (FALSE) a 1 (TRUE) pro vyjádření logických hodnot. Například zadejte 1 do buňky, která má výchozí obecný formát čísla. Poté zvolte na panelu nabídek Formát ▸ Buňky, čímž zobrazíte dialogové okno Formátovat buňky, v oblasti Kategorie na kartě Čísla vyberte možnost Booleovská hodnota a klepněte na tlačítko OK. Všimněte si, že číslo 1 je nyní zobrazeno jako TRUE. Chcete-li se vrátit k zobrazení čísla 1, zopakujte postup, ale místo možnosti Booleovská hodnota vyberte možnost Číslo'.

  Chcete-li do buňky zadat logickou hodnotu, jednoduše do ní napište buď TRUE, nebo FALSE (bez ohledu na velikost písmen). Calc logickou hodnotu rozpozná, zobrazí ji velkými písmeny a změní formát buňky na formát vhodný pro logické hodnoty.

  Funkce Calc, které vytvářejí logický výsledek, vracejí číslo, buď 0 nebo 1. V případě vzorce, který jednoduše volá takovou logickou funkci a je v buňce, která má výchozí obecný formát čísla, se buňka přepne na formát booleovské hodnoty a vrácená hodnota se zobrazí jako FALSE nebo TRUE. Například =TRUE() vrátí hodnotu 1, která se zobrazí jako TRUE; pokud potom změníte formát na číselný formát, zobrazí se jako číslo 1.

  Funkce Calcu, které testují logický výsledek, vždy vyhodnotí testovaný výraz a zkontrolují, zda se rovná 0. Hodnota 0 je brána jako FALSE a jakákoli jiná hodnota je brána jako TRUE. Například =NOT(0) vrátí hodnotu TRUE a =NOT(57,89) vrátí hodnotu FALSE.

  Na rozdíl od Calcu má Microsoft Excel samostatný typ pro logické hodnoty - nejsou to čísla, ale někdy se na čísla převádějí. Dejte si proto pozor, pokud potřebujete kompatibilitu.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =NOT(TRUE()) Neguje TRUE(). FALSE
  =NOT(D1), kde buňka D1 obsahuje číslo 234,567. Logický doplněk nenulové číselné hodnoty. FALSE
  =NOT(1 > 2) The expression evaluated is FALSE. TRUE
  =1*NOT(NOT(D1))

  where cell D1 contains a non-zero numeric value.

  The function applied twice "flattens" numeric non-zero values (whether positive or negative) to "1". 1

  Související funkce LibreOffice:

  AND

  FALSE

  IF

  IFERROR

  IFNA

  IFS

  OR

  SWITCH

  TRUE

  XOR

  ODF standard:

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  NOT