Přehled stavu překladu příručky Getting Started do češtiny

  From The Document Foundation Wiki

  Stav překladu příručky Getting Started with LibreOffice do češtiny ke 4. listopadu 2016.

  Gnome-appointment-new.svg

  Aktuální stav
  V současnosti jsou zhruba přeloženy všechny kapitoly pro LibreOffice verze 4.2 a tento překlad aktualizujeme podle anglického originálu pro verzi 5.1.

  Zkratky:

  • H: hotovo
  • P: pracuje se

  Vysvětlivky:

  • Překlad EN: Překlad kapitoly z anglického originálu pro LibreOffice 4.0 pomocí OmegaT
  • Akt. 4.2: Aktualizace překladu z anglického originálu pro LibreOffice 4.2
  • Překlad SK: Překlad kapitoly ze slovenského překladu pomocí OmegaT a Google Translate
  • Akt. 5.1: Aktualizace překladu z anglického originálu pro LibreOffice 5.1
  • Úprava: Celková úprava překladu na základě ODT souboru, vytvořeného v OmegaT
  • Obrázky: Snímky obrazovky a kresby v češtině
  • Kontrola: Kontrola kompletní kapitoly s obrázky
  • Zveřejněno: Byl zveřejněn konečný text překladu
  Kapitola Překlad EN Akt. 4.2 Překlad SK Akt. 5.1 Úprava Obrázky Kontrola Zveřejněno
  Preface H P
  1 Introducing LO H H (Lukáš)
  2 Setting Up LO H H (Lukáš)
  3 Styles & Templates H H H (Lukáš)
  4 Writer H H (Lukáš)
  5 Calc H H (Lukáš)
  6 Impress H P (Lukáš)
  7 Draw H H
  8 Base H
  9 Math H
  10 Printing H
  11 Graphics H H
  12 Web Pages H H
  13 Macros H
  14 Customizing H
  A Shortcuts H
  B Open Source H

  Sjednocené výrazy překladu:

  Anglický výraz Varianty překladu Vybraný překlad Popis
  associated asociovat / přidružit / příslušný / spojený s spojený s
  components programy / části / součásti programy např. Calc, Write atd.
  Configuration Menu button tlačítko nabídky Nastavení tlačítko nabídky Nastavení tlačítko v postranní liště
  content panel obsah panelu / panel ???
  context menu kontextová nabídka / místní nabídka místní nabídka po stisku pr. tl. myši
  decks části / součásti / záložky / karty karty
  drop-down list rozevírací seznam / rozbalovací seznam / roletový seznam rozbalovací seznam
  Leading zeroes uvozující nuly / úvodní nuly / počáteční nuly / vedoucí nuly úvodní nuly nastavení buňky v Calc
  menu bar hlavní nabídky / lišta nabídky hlavní nabídky hlavní menu ve vrchní části okna
  More Options button tlačítko Další možnosti tlačítko Další možnosti postranní lišta
  Open panel(ikona +) otevřít panel otevřít panel v postranní liště atd.
  panel title záhlaví panelu záhlaví panelu v postranní liště atd.
  sheet tabs části / součásti / záložky / karty karty
  spreadsheet sešity / tabulky sešity v Calc
  Tabs (panel) panel karet / panel záložek panel karet v postranní liště atd.
  title bar záhlaví okna / záhlaví lišty záhlaví okna / záhlaví lišty v okně / v postranní liště