Přehled stavu překladu příručky Getting Started do češtiny

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Stav překladu příručky Getting Started with LibreOffice do češtiny ke 4. listopadu 2016.

Gnome-appointment-new.svg

Aktuální stav
V současnosti jsou zhruba přeloženy všechny kapitoly pro LibreOffice verze 4.2 a tento překlad aktualizujeme podle anglického originálu pro verzi 5.1.

Zkratky:

  • H: hotovo
  • P: pracuje se

Vysvětlivky:

  • Překlad EN: Překlad kapitoly z anglického originálu pro LibreOffice 4.0 pomocí OmegaT
  • Akt. 4.2: Aktualizace překladu z anglického originálu pro LibreOffice 4.2
  • Překlad SK: Překlad kapitoly ze slovenského překladu pomocí OmegaT a Google Translate
  • Akt. 5.1: Aktualizace překladu z anglického originálu pro LibreOffice 5.1
  • Úprava: Celková úprava překladu na základě ODT souboru, vytvořeného v OmegaT
  • Obrázky: Snímky obrazovky a kresby v češtině
  • Kontrola: Kontrola kompletní kapitoly s obrázky
  • Zveřejněno: Byl zveřejněn konečný text překladu
Kapitola Překlad EN Akt. 4.2 Překlad SK Akt. 5.1 Úprava Obrázky Kontrola Zveřejněno
Preface H P
1 Introducing LO H H (Lukáš)
2 Setting Up LO H H (Lukáš)
3 Styles & Templates H H H (Lukáš)
4 Writer H H (Lukáš)
5 Calc H H (Lukáš)
6 Impress H P (Lukáš)
7 Draw H H
8 Base H
9 Math H
10 Printing H
11 Graphics H H
12 Web Pages H H
13 Macros H
14 Customizing H
A Shortcuts H
B Open Source H

Sjednocené výrazy překladu:

Anglický výraz Varianty překladu Vybraný překlad Popis
associated asociovat / přidružit / příslušný / spojený s spojený s
components programy / části / součásti programy např. Calc, Write atd.
Configuration Menu button tlačítko nabídky Nastavení tlačítko nabídky Nastavení tlačítko v postranní liště
content panel obsah panelu / panel ???
context menu kontextová nabídka / místní nabídka místní nabídka po stisku pr. tl. myši
decks části / součásti / záložky / karty karty
drop-down list rozevírací seznam / rozbalovací seznam / roletový seznam rozbalovací seznam
Leading zeroes uvozující nuly / úvodní nuly / počáteční nuly / vedoucí nuly úvodní nuly nastavení buňky v Calc
menu bar hlavní nabídky / lišta nabídky hlavní nabídky hlavní menu ve vrchní části okna
More Options button tlačítko Další možnosti tlačítko Další možnosti postranní lišta
Open panel(ikona +) otevřít panel otevřít panel v postranní liště atd.
panel title záhlaví panelu záhlaví panelu v postranní liště atd.
sheet tabs části / součásti / záložky / karty karty
spreadsheet sešity / tabulky sešity v Calc
Tabs (panel) panel karet / panel záložek panel karet v postranní liště atd.
title bar záhlaví okna / záhlaví lišty záhlaví okna / záhlaví lišty v okně / v postranní liště