Přehled stavu překladu příručky Getting Started do češtiny

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Stav překladu příručky Getting Started with LibreOffice do češtiny ke 4. listopadu 2016.

Gnome-appointment-new.svg

Aktuální stav
V současnosti jsou zhruba přeloženy všechny kapitoly pro LibreOffice verze 4.2 a tento překlad aktualizujeme podle anglického originálu pro verzi 5.1.

Zkratky:

  • H: hotovo
  • P: pracuje se

Vysvětlivky:

  • Překlad EN: Překlad kapitoly z anglického originálu pro LibreOffice 4.0 pomocí OmegaT
  • Akt. 4.2: Aktualizace překladu z anglického originálu pro LibreOffice 4.2
  • Překlad SK: Překlad kapitoly ze slovenského překladu pomocí OmegaT a Google Translate
  • Akt. 5.1: Aktualizace překladu z anglického originálu pro LibreOffice 5.1
  • Úprava: Celková úprava překladu na základě ODT souboru, vytvořeného v OmegaT
  • Obrázky: Snímky obrazovky a kresby v češtině
  • Kontrola: Kontrola kompletní kapitoly s obrázky
  • Zveřejněno: Byl zveřejněn konečný text překladu
Kapitola Překlad EN Akt. 4.2 Překlad SK Akt. 5.1 Úprava Obrázky Kontrola Zveřejněno
Preface H P
1 Introducing LO H H (Lukáš)
2 Setting Up LO H H (Lukáš)
3 Styles & Templates H H H (Lukáš)
4 Writer H H (Lukáš)
5 Calc H H (Lukáš)
6 Impress H P (Lukáš)
7 Draw H H
8 Base H
9 Math H
10 Printing H
11 Graphics H H
12 Web Pages H H
13 Macros H
14 Customizing H
A Shortcuts H
B Open Source H

Sjednocené výrazy překladu:

Anglický výraz Varianty překladu Vybraný překlad Popis
associated asociovat / přidružit / příslušný / spojený s spojený s
components programy / části / součásti programy např. Calc, Write atd.
Configuration Menu button tlačítko nabídky Nastavení tlačítko nabídky Nastavení tlačítko v postranní liště
content panel obsah panelu / panel ???
context menu kontextová nabídka / místní nabídka místní nabídka po stisku pr. tl. myši
decks části / součásti / záložky / karty karty
drop-down list rozevírací seznam / rozbalovací seznam / roletový seznam rozbalovací seznam
Leading zeroes uvozující nuly / úvodní nuly / počáteční nuly / vedoucí nuly úvodní nuly nastavení buňky v Calc
menu bar hlavní nabídky / lišta nabídky hlavní nabídky hlavní menu ve vrchní části okna
More Options button tlačítko Další možnosti tlačítko Další možnosti postranní lišta
Open panel(ikona +) otevřít panel otevřít panel v postranní liště atd.
panel title záhlaví panelu záhlaví panelu v postranní liště atd.
sheet tabs části / součásti / záložky / karty karty
spreadsheet sešity / tabulky sešity v Calc
Tabs (panel) panel karet / panel záložek panel karet v postranní liště atd.
title bar záhlaví okna / záhlaví lišty záhlaví okna / záhlaví lišty v okně / v postranní liště