SK/Documentation/Publications

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dokumentácia pre kancelársky balík LibreOffice v slovenčine

Na tejto stránke si môžete stiahnuť oficiálnu dokumentáciu pre LibreOffice v slovenčine. Informácie o samotnom programe LibreOffice a o tom, ako možno získať jeho slovenskú verziu, nájdete na slovenskej stránke LibreOffice.

Používateľské príručky

Príručky pre používateľov LibreOffice boli napísané a preložené členmi dokumentačného tímu LibreOffice. Ak nájdete chybu, prosíme vás o upozornenie -- napíšte nám na adresu users@sk.libreoffice.org.

Zatiaľ je preložená len príručka Začíname s LibreOffice. Ak by ste chceli pomôcť s prekladom ďalších príručiek (Writer, Calc, Draw, Math, Impress a Base), a to priamo prekladom alebo nepriamo finančným príspevkom, napíšte na adresu users@sk.libreoffice.org.

Začíname s LibreOfficeJednotlivé kapitoly:              verzia 4.2.x
  Úvod ODT alebo PDF        9 str.                 27. júl 2014  
  1   Úvod do programu LibreOffice ODT alebo  PDF  23 str. 28. august 2014  
  2 Nastavenie LibreOffice ODT alebo PDF 32 str. 30. júl 2014
  3 Používame štýly a šablóny ODT alebo PDF 23 str. 28. júl 2014
  4 Začíname s programom Writer ODT alebo PDF 41 str. 1. august 2014
  5 Začíname s programom Calc ODT alebo PDF 49 str. 27. júl 2014
  6 Začíname s programom Impress ODT alebo PDF 44 str. 27. august 2014
  7 Začíname s programom Draw ODT alebo PDF 43 str. 27. júl 2014
  8 Začíname s programom Base (odt a databázové súbory) ODT alebo PDF 45 str. 31. október 2014
  9 Začíname s programom Math ODT alebo PDF 29 str. 13. august 2014
10 Tlač, exportovanie a odosielanie   ODT alebo PDF 25 str. 27. august 2014
11 Obrázky, galéria a písmomaľba   ODT alebo PDF 22 str. 1. september 2014
12 Vytvárame webové stránky   ODT alebo PDF 20 str. 27. august 2014
13 Začíname s makrami   ODT alebo PDF 24 str. 29. júl 2014
14 Prispôsobenie LibreOffice   ODT alebo PDF 17 str. 1. september 2014
15 Klávesové skratky   ODT alebo PDF 11 str. 1. august 2014
16 Otvorený softvér, otvorené štandardy, OpenDocument   ODT alebo PDF 10 str. 29. júl 2014
Začíname s programom LibreOffice 4.2, všetky kapitoly   PDF 439 str. 8. november 2014