Faq/Base/120/da

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Base
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Faq/Base/120 and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano


Hvordan kan jeg beregne et tidspunkt?

Vi begynder med to felter: et begyndelsetidspunkt og et afslutningstidspunkt: forskellen mellem dem i minutter kan beregnes med en forespørgsel som denne:

SELECT "ID", "Heure_Debut", "Heure_Fin" CAST('00:' || DATEDIFF ('mi',"Heure_Debut","Heure_Fin) || ':00' AS "TIME") AS "Durée" FROM  "Table1"

Forklaring

Brug af funktionen DATADIFF beregner antallet af minutter mellem to tidspunkter

  • Funktionen DATEDIFF kan bruges til at beregne antallet af minutter mellem to tidspunkter.
  • Operatoren || sammenkæder resultatet med strenge af nuller, der repræsenterer timer og sukunder. Eksempel kunne være '00:75:00'.
  • CAST konverterer denne streng til tidsformat (TIME).
  • Internt er en dato eller et tidspunkt en numerisk værdi, '1' svarer til en dag. Heltalsdelen repræsenterer datoen og brøkdelen klokkeslettet.
  • Som standard er kolonneoverskriften den formel, der bruges til beregningen. Sædvanligvis foretrækkes det at tilføje et alias (Durée i dette eksempel)

For at få resultatet i tidsformat gruger du funktionen TO_CHAR til at formatere det.

SELECT "ID","Heure_Debut","Heure_Fin" TO_CHAR(CAST( '00:'|| DATEDIFF( 'mi',"Heure_Debut","Heure_Fin)||':00' AS "TIME" ), 'HH:MI') AS "Durée" FROM "Table1"

FR.FAQ Base 120 FormatHoraire.png