Faq/Calc/013/da

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Calc‎ | 013
Jump to: navigation, search

Nogle rækker/kolonner er skjult. Hvordan kan jeg se alle?

Kommandoen Skjul lader alle rækker eller kolonner i et markeret område blive skjult:

 1. Markér det område af arket, hvor du vil skjule rækker og/eller kolonner.
  • For at skjule rækker går du til Formater ▸ Rækker ▸ Skjul
  • For at skjule kolonner går du til Formater ▸ kolonner ▸ Skjul

Kommandoen Vis lader dig vise alle rækker eller kolonner i et markeret område:

 1. Markér det område, hvor der er skjulte rækker/kolonner.
  Du kan markere hele arket med Rediger ▸ Marker alt, ved at trykke Ctrl+A eller ved at klikke på den tomme, grå firkant i skæringspunktet række- (1, 2, 3 …) og kolonneoverskrifter (A, B, C ...)
  • For at vise alle rækker vælger du Formater ▸ Række ▸ Vis
  • For at vise alle kolonner vælger du Formater ▸ Kolonne ▸ Vis

Hvad gør du, hvis den første række eller kolonne er skjult?

 1. Markér den anden række eller kolonne (klik på dens overskrift og hold museknappen nede)
 2. Træk musen mod den tomme firkant i hjørnet
 3. Slip museknappen og gå til Format ▸ Række ▸ Vis eller Format ▸ Kolonne ▸ Vis Rækken eller kolonnen bliver synlig igen.