Často kladené otázky - Calc

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Calc
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Faq/Calc/109 and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎čeština • ‎русский


Kde je v Calcu řešitel?

Řešitel pro řešení rovnic s více neznámými integrovaný do LibreOffice lze spustit pomocí nabídky Nástroje ▸ Řešitel.

Nástroj Řešitel ve výchozím nastavení podporuje pouze lineární rovnice, ale rozšíření NLPSolver vám umožní řešit nelineární problémy. Úplné vysvětlení jeho fungování najdete zde: [1].

Můžete také použít nástroj Hledat řešení:

  1. Nastavte rovnice pro váš problém, s buňkou obsahující počáteční hodnotu, která má být určena, a další buňkou, obsahující vzorec, jehož výsledek musí dosáhnout určité hodnoty (cílová hodnota).
  2. Přejděte na Nástroje ▸ Hledat řešení.
  3. V poli Buňka se vzorcem uveďte souřadnice buňky obsahující vzorec, který musí dosáhnout cílové hodnoty.
  4. V poli Cílová hodnota uveďte hodnotu, které má být dosaženo v předchozím případě.
  5. V poli Proměnná buňka uveďte souřadnice buňky, jejíž hodnota není známa a bude upravena.
  6. Klikněte na OK.

Tabulka vám ukáže, zda dosáhla cílové hodnoty, a navrhne vložení vhodné hodnoty do proměnné buňky. Pokud tak neučiní, navrhne hodnotu pro proměnnou buňku, která vás dostane co nejblíže k cílové hodnotě.

Je možné použít další nástroje, jako je např. makro Fitoo, nelineární korelační nástroj, vytvořený Laurentem Godardem, dostupný na adrese [2].

Pro polynomiální korelace existuje rozšíření CorelPolyGUI.