Často kladené otázky - Calc

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Calc
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Faq/Calc/How to convert number text to numeric data and the translation is 100% complete.

Other languages:
čeština • ‎dansk • ‎English • ‎italiano


Jak převést text na numerická data

Může se stát, že data vložená ze schránky nebo importovaná z CSV nebo zadaná do buňky, která již byla naformátována jako Text, sice vizuálně vypadají jako číslo nebo datum, ale jsou typu Text, takže nemohou být použita pro výpočty. Obsahu buňky v tomto případě ve Vstupním řádku předchází úvodní apostrof: ' , který není součástí obsahu buňky a naznačuje, že obsah by bylo možné interpretovat jako číslo, kdyby to nebyl text. V důsledku toho mohou aritmetické výpočty zahrnující takové buňky způsobit chybu#VALUE!, nebo je buňka ignorována funkcemi, které pracují s číselnou sekvencí rozsahu, např. SUM(). Chcete-li převést takový číselný text na numerická data, postupujte následovně, za předpokladu, že text lze skutečně konvertovat, tj. že používá oddělovače (desetinných míst, dat, ...) vašeho umístění.

 • označte rozsah buněk obsahující data, která mají být konvertována
 • stiskněte Ctrl+M nebo klikněte pravým tlačítkem na označený rozsah pro zobrazení kontextové nabídky a vyberte Vymazat přímé formátování
  • pokud vaše umístění nevyužívá oddělovač(e), které jsou potřebné ke konverzi textu na čísla, použijte dočasně číselný formát jiného umístění, které požadované oddělovače využívá, např. Angličtina (USA) pro znak . (oddělovač desetinných míst); později můžete po konverzi použít požadovaný konečný číselný formát vašeho umístění. Můžete také vyměnit oddělovač desetinných míst podle následujícího příkladu.
 • stiskněte Ctrl+H nebo vyberte z nabídky Úpravy -> Najít a nahradit
  • zadejte Najít: .+
  • zadejte Nahradit: $0
  • v části Ostatní možnosti zatrhněte
   • Pouze v současném výběru
   • Regulární výrazy
  • klikněte na Nahradit vše

Tím se obsah buňky znovu zadá, v podstatě jako by byl zadán z klávesnice, a je detekován jako číslo/datum/čas.

Pokud číslo nebylo rozpoznáno, protože vaše umístění používá jiný oddělovač desetinných míst než pro data, např. čárku , místo tečky pro data . (a vstupní řádek proto nezobrazuje předponu apostrofu '), pak

 • označte rozsah buněk obsahující data, která mají být konvertována
 • stiskněte Ctrl+M nebo klikněte pravým tlačítkem na označený rozsah pro zobrazení kontextové nabídky a vyberte Vymazat přímé formátování
 • stiskněte Ctrl+H nebo vyberte z nabídky Úpravy -> Najít a nahradit
  • zadejte Najít: .
  • zadejte Nahradit: ,
  • v části Ostatní možnosti
   • zatrhněte Pouze v současném výběru
   • zrušte zatržení u pole Regulární výrazy
  • klikněte na Nahradit vše

Poznámka: samozřejmě to takto nefunguje, pokud čísla obsahují mix oddělovačů skupin a desetinných míst a jejich nahrazením by vznikly identické oddělovače.

Pokud tuto funkci potřebujete častěji nebo chcete data konvertovat pomocí oddělovačů odlišných od vašeho umístění, nainstalujte si rozšíření CT2N - Convert Text To Number (and dates).

Pokud jsou vaše data výsledkem importu souboru CSV, možná jste si nevšimli, že v dialogovém oknu importu můžete vybrat umístění importu, aby odpovídalo umístění dat. To pomáhá rozpoznávat oddělovače desetinných míst a skupin, symboly měny a názvy dnů a měsíců v datech, čímž získáte správná numerická data. Některá data a měnové formáty jsou také rozpoznány, pouze pokud je zatržena možnost Detekce speciálních čísel (což pak opět může konvertovat text na čísla v případech, ve kterých to není žádoucí).