Frequently asked questions - General

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | General
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Faq/General/104 and the translation is 93% complete.
Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎čeština


Jak vytvořit osobní slovník ze seznamu slov?

Pro rychlé vytvoření slovníku musí být v seznamu slova - jedno slovo na řádek. Použijte následující postup:

 • Otevřete seznam ve Writeru a zvolte z nabídky položku Nástroje ▸ Počet slov, abyste zjistili počet slov v seznamu.
 • Napište číslo představující počet slov na začátek souboru na nový řádek.
 • Setřiďte seznam:
  • Označte všechna slova (Ctrl+A).
  • Z nabídky zvolte Nástroje ▸ Seřadit.
  • Ponechejte výchozí nastavení a stiskněte OK.
 • Uložte soubor ve formátu Text (*.txt), ale NE ve formátu Text - zvolit kódování (*.txt) a zavřete soubor.
 • Přejmenujte soubor na MujSlovnik.dic nebo mu dejte jiný smysluplný název. Například se může jmenovat chemie.dic a bude obsahovat názvy chemických sloučenin.
 • Vytvořte další soubor se stejným jménem jaký má soubor slovníku, ale s příponou AFF. Tento soubor musí minimálně obsahovat:
SET UTF-8

Tento soubor může také obsahovat pravidla pro návrhy slov, pokud slovo není známo.

Přidávání slovníků se provádí pomocí rozšíření. Můžete vytvořit více či méně sofistikované rozšíření.

Vytvořte složku chemicky_slovnik, do které musíte přidat:

 • Oba výše zmíněné soubory: chemie.dic a chemie.aff
 • Podsložku META-INF obsahující soubor manifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE manifest:manifest PUBLIC "-//OpenOffice.org//DTD Manifest 1.0//EN" "Manifest.dtd">
<manifest:manifest xmlns:manifest="http://openoffice.org/2001/manifest">
  <manifest:file-entry manifest:media-type="application/vnd.sun.star.configuration-data"
    manifest:full-path="Dictionaries.xcu"/>
</manifest:manifest>
 • Soubor dictionnaries.xcu, ve kterém přizpůsobíte název slovníku (! musí být jedinečný !), názvy souborů a případně místní:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oor:component-data xmlns:oor="http://openoffice.org/2001/registry" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" oor:name="Linguistic" oor:package="org.openoffice.Office">
 <node oor:name="ServiceManager">
  <node oor:name="Dictionaries">
    <node oor:name="HunSpellDic_fr_FR-chimie" oor:op="fuse">
      <prop oor:name="Locations" oor:type="oor:string-list">
        <value>%origin%/chimie.aff %origin%/chimie.dic</value>
      </prop>
      <prop oor:name="Format" oor:type="xs:string">
        <value>DICT_SPELL</value>
      </prop>
      <prop oor:name="Locales" oor:type="oor:string-list">
        <value>fr-FR fr-BE fr-CA fr-CH fr-LU fr-MC</value>
      </prop>
    </node>
  </node>
 </node> 
</oor:component-data>
 • Soubor descritipon.xml s následujícími informacemi:
  • Povinná hlavička:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<description xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:d="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
 • Identifikátor, který musí být unikátní (je vhodné postupovat podle schématu reverzního názvu domény)
  <identifier value="myorganization.myname.chemistry_dictionary" />
 • Verze rozšíření (!ne verze LibreOffice)
  <driver_version> value="1.0" />
 • Jméno rozšíření v LibreOffice
  <display-name>

   <name lang="cs">Dictionary of chemical molecules</name>

  </display-name>
 • Operační systém, pro který je rozšíření určeno
  <platform value="all"/>
 • Verze LibreOffice, pro které je rozšíření určeno
 <dependencies>
 <OpenOffice.org-minimal-version Value="3.0" d:name="OpenOffice.org 3.0" />
 </dependencies>
 • [Volitelné] použitá licence (přidejte odpovídající soubor)
  <registration>
    <simple-license accept-by="admin" suppress-on-update="false" >
      <license-text xlink:href="LICENCES-fr.txt" lang="fr" />
    </simple-license>
  </registration>
 • [Volitelné] jméno vydavatele rozšíření
  <publisher>
    <name xlink:href="http://www.myorganization/myname" lang="en">ChemicalDict</name>
  </publisher>
 • [Volitelné] ikona, která se zobrazí ve Správci rozšíření (nezapomeňte přidat soubory)
  <icon>
    <default xlink:href="icon.png" />
    <high-contrast xlink:href="icon_hc.png" />
  </icon>
 • [Volitelné] popisný text, který se zobrazí ve Správci rozšíření (nezapomeňte na soubory)
  <extension-description>
    <src xlink:href="desc_en.txt" lang="en" />
  </extension-description>
 • Povinný konečný soubor
</description>

Další soubory (licence, obrázky,...) mohou být seskupeny do podsložek.

Následně nahrajte celý obsah do složky mujslovnik, vytvořte z této složky soubor formátu ZIP a změňte nově vzniklému souboru příponu na OXT. Nyní je vaše rozšíření připraveno a můžete jej nainstalovat pomocí nabídky Nástroje ▸ Správce rozšíření.

Článek Creating an extension for dictionaries obsahuje více informací.

Poznámka: slovník umí pracovat s velkými a malými písmeny, ale neumí pracovat s množnými čísly, sdruženými formami, ženskými rody atp.