Frequently asked questions - Math

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Math
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Faq/Math/004 and the translation is 40% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎čeština


Když zadám 3xy, tak se číslice 3 zobrazí kurzívou. Proč?

LibreOffice Math podporuje víceznakové názvy proměnných, což je běžná praxe v mnoha oborech, např. v ekonomii. Pravidlo je, že název proměnné se skládá ze sekvence písmen, číslic a teček (první znak nemůže být tečka).

Math uses multi-character variable names, which is common practice in many disciplines such as economics. The rule is that each variable name consists of a sequence of letters, numbers and dots (the first character may not be a dot).

Pokud tedy zadáte 3xy , bude to považováno za název proměnné a proměnné jsou vytištěny kurzívou. Jakkoli se to může zdát divné, název proměnné "může" začíná číslicí!

Správný způsob zápisu výrazu 3 krát x krát y je 3 x y (s mezerami mezi jednotlivými znaky) nebo ještě lépe 3 cdot x cdot y.