Nejčastější dotazy/Writer/055

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Writer
  This page is a translated version of the page Faq/Writer/055 and the translation is 100% complete.


  Můj dokument začíná titulní a úvodní stránkou. Jak mohu docílit toho, aby celkový počet stránek odpovídal pouze napsaným stránkám?

  Pokud má dokument mnoho stránek, mohou existovat titulní nebo domovské stránky, které nechcete číslovat.

  V FAQ č. 002 je vysvětleno, jak začít číslovat až na 2. nebo 3. stránce, a v FAQ č. 104 je vysvětleno, jak začít číslovat na první stránce s hodnotou větší než 1. V těchto případech však počet stránek zobrazený pomocí Vložit ▸ Pole ▸ Číslo stránky zůstává celkovým počtem stránek dokumentu, včetně titulní a domovské stránky.

  Zobrazení počtu pouze zapsaných stránek

  Postupujte takto:

  1. vyberte Vložit ▸ Pole ▸ Další pole... ▸ Proměnné [tab] (Ctrl + F2);
  2. pro pole Typ vyberte Vložit vzorec;
  3. do pole Vzorec zadejte: stránka-2 nebo stránka+3 podle potřeby; a
  4. klikněte na Vložit a poté na Zavřít.

  Tato metoda umožňuje zobrazit počet napsaných stránek jednoduchého dokumentu.

  Zobrazení počtu stránek pro každou část dokumentu

  Těmito částmi mohou být například: výsledky, diskuse, přílohy atd. Metoda spočívá ve vytvoření záložky na konci každé části dokumentu. Pomocí záložek můžete vyhledávat:

  • stránku nebo kapitolu, kde se nacházejí,
  • text, do kterého byly vloženy, nebo
  • jejich relativní umístění v dokumentu (před nebo za aktuálním umístěním).

  Důležitá je samozřejmě stránka, na které se nacházejí.

  1. klikněte na konec části;
  2. vyberte Vložit ▸ Záložka...;
  3. pojmenujte ji, například EndDoc;
  4. klikněte na místo, kam chcete vložit počet stránek (záhlaví, zápatí atd.);
  5. vyberte Vložit ▸ Pole ▸ Další pole... ▸ Křížové odkazy [tab] (Ctrl + F2);
  6. v poli Typ'' vyberte Záložky ;
  7. vyberte záložku, kterou jste dříve vytvořili, a formát Stránka;
  8. klikněte na Vložit a poté na Zavřít.

  Tento postup opakujte pro každou část.

  Pokračování

  Záložky jsou "křehké" do té míry, že:

  • nejsou zobrazeny (ani jako značky, ani jako netisknutelné znaky) a
  • lze je smazat nebo přesunout s posledním odstavcem.

  Proti tomuto problému je možné se chránit vložením záložky do chráněné a skryté části:

  1. umístěte kurzor na konec části, na záložku:
   • otevřete Navigátor poklepáním na jeho název;
   • klepněte pravým tlačítkem myši ve stavovém řádku na oblast, kde se zobrazuje číslování stránek, zobrazí se rozbalovací seznam názvů záložek a na jednu z nich se dostanete klepnutím na její název v tomto seznamu;
  2. vyberte Vložení ▸ oddílu ▸ oddílu [karta];
  3. pojmenujte ji, pokud si to přejete (užitečné například pro Navigátor);
  4. zaškrtněte ☑ Chránit v části Ochrana proti zápisu (můžete přidat i heslo);
  5. zaškrtněte ☑ Skrýt v části Skrýt;
  6. klikněte na Vložit.

  Tento postup opakujte pro každou záložku.

  Alternativou k použití oddílů je umístění záložek do textových rámců, které lze rovněž chránit (ale nepodporují hesla).